Українська мова. Міні довідник, ЗНО 2016

Скачати файл Скачати файл (джерело №2)

Посібник призначений для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. Він складений відповідно до чинної програми з української мови для середньої загальноосвітньої школи та програми ЗНО. Для старшокласників, вступників до вищих навчальних закладів, учителів та всіх, хто цікавиться українською мовою.

Автор: О. Білецька
Видавництво: Підручники і посібники
Рік видання: 2015
Кількість сторінок: 191
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 6.8 mb
Мова: українська

 

ЗНО 2016 Українська мова. Міні-довідник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання.

ЗМІСТ

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ.. 3

§ 1. Фонетика. Голосні й приголосні звуки. Приголосні тверді і м’які, дзвінкі й глухі. Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв Орфоепія. 3

§ 2. Склад. Складоподіл. Правила переносу слів. 3

§ 3. Наголос. Наголошені й ненаголошені склади. 3

§ 4. Уподібнення приголосних. 3

§ 5. Спрощення груп приголосних. 3

§ 6. Чергування голосних звуків. 3

§ 7. Чергування е, и, о. 3

§ 10. Буквосполученя , ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГІЯ.. 3

§ 20. Лексикологія. Ознаки слова як мовної одиниці. Лексичне значення слова. 3

§ 21. Багатозначні й однозначні слова. Пряме та переносне значення слова. 3

§ 22. Омоніми. Синоніми. Антоніми. 3

§ 23. Лексика української мови за походженням. Власне українська лексика. Лексичні запозичення з інших мов. 3

§ 24. Загальновживані слова. Професійна, діалектна, розмовна лексика. Терміни. 3

§ 25. Лексика української мови з погляду активного й пасивного вживання. Застарілі й нові слова (неологізми)3

§ 26. Нейтральна й емоційно забарвлена лексика. 3

§ 27. Фразеологія. Поняття про стійкі сполуки слів і вирази. Фразеологізми. Приказки, прислів’я, афоризми. 3

Твірні основи при словотворенні. Основа похідна й непохідна. Основні способи словотворення в українській мові. Основні способи творення іменників, прикметників, дієслів, прислівників. Складні слова. Способи їх творення. 3

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ.. 3

§ 43. Синтаксис. Словосполучення й речення як основні одиниці синтаксису. Підрядний і сурядний зв’язок між словами й частинами складного речення. Словосполучення. 3

§ 44. Поняття про речення. Класифікація речень. Просте речення. 3

§ 45. § 62. Поняття про культуру мовлення178

Поняття про текст183

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА.. 3

You May Also Like

One thought on “Українська мова. Міні довідник, ЗНО 2016

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.