Фізика. Комплексний довідник абітурієнта

Скачати файл Скачати файл (джерело №2)

Досвід попередніх років показав, що незалежне зовнішнє оцінювання для більшості абітурієнтів є нелегким випробуванням. Значний обсяг наукової інформації, необхідність оперувати понятійним матеріалом, що накопичувався протягом 5 років вивчення фізики, створюють деякий психологічний бар’єр. Для подолання невпевненості, зайвого хвилювання необхідно розвивати навички роботи з тестовими завданнями.

Автор: Т.В. Чертіщева
Видавництво: ПЕТ
Рік видання: 2017
Кількість сторінок: 384
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 8 mb
Мова: українська

Пропонований посібник містить теоретичний матеріал, практичну частину та тестові завдання, що відповідають програмі зовнішнього незалежного оцінювання з фізики.

Перша частина посібника має п’ять блоків: «Механіка», «Молекулярна фізика та термодинаміка», «Електродинаміка», «Коливання і хвилі. Оптика», «Елементи теорії відносності. Квантова фізика». Кожен із блоків розділено на декілька тем.

Основні поняття, закони, правила, відомості про фізичні явища, про будову приладів та механізмів, які вивчалися в курсі фізики середньої загальноосвітньої школи, описуються в посібнику в стислому вигляді, що дає можливість повторити теоретичний матеріал за короткий час.

У кінці кожної теми вміщено добірку тестових завдань різного ступеня складності, відповіді та розв’язання яких розміщено в розділі: «Відповіді до тренувальних вправ». Це дозволяє використовувати посібник не тільки під час узагальнюючого повторення, а і в процесі вивчення даної теми.

Друга частина посібника містить 5 варіантів тестових завдань у форматі ЗНО 2014 року. Кожен тест містить 34 завдання. Завдання 1-20 — це завдання з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих. Завдання 21-24 — пошук логічної пари. Завдання 25-34 — відкритої форми з короткою відповіддю.

Тестові завдання охоплюють весь навчальний матеріал, зазначений у програмі зовнішнього незалежного оцінювання. Задачі різнотипні: якісні, розрахункові, графічні, експериментальні. Вони допоможуть учневі перевірити рівень своїх знань фундаментальних законів фізики, «вміння аналізувати результати фізичного експерименту, визначати загальні риси та відмінності явищ.

Відповіді до тестових завдань, подані в кінці посібника, використовуються для самоперевірки учнями результатів своєї роботи над тестами.

Посібник призначений для учнів 11 класів, для випускників попередніх років, для вчителів фізики.

Алгоритмічні прийоми розв’язування задач 1 Загальний алгоритм розпізнавання для всіх фізичних законів дає можливість встановити, які фізичні закони діють у досліджуваній ситуації.

1 етап. Аналіз задачі та вибір плану розв’язування

1) Попередній аналіз: записати коротко умову задачі, встановити розділи фізики, які охоплюють явища, що розглядаються в задачі.

2) Докладний аналіз: установити основні характеристики явищ, об’єктів, використовуючи системи понять із розділів фізики, визначених в п. 1

3) Аналіз фізичної суті конкретної ситуації: установити закони з визначених розділів, які можна застосувати в конкретній задачі.

4) Вибір плану розв’язування задачі: визначення послідовності застосування законів, обрати прийоми, спрощення, аналогії, побудувати гіпотези.

2 етап. Застосування законів

Користуючись алгоритмами перетворення, застосувати закони та прийоми визначені під час аналізу.

З етап. Математичні дії

1) Перейти, за необхідності, від векторного виразу фізичних законів до скалярного вигляду.

2) Установити, чи відповідає кількість рівнянь кількості невідомих.

3) Розв’язати систему рівнянь у загальному вигляді.

4) Перевірити за розмірністю правильність знайденої загальної формули.

5) Виконати обчислення, побудувати графіки.

4 етап. Дослідження відповіді

Перевірити правильність найменувань, фізичний зміст, правдоподібність відповіді, дослідити граничні значення загальної формули.