Хімія. Комплексний довідник абітурієнта

Скачати файл Скачати файл (джерело №2)

Посібник, який ви тримаєте в руках, призначений для того, щоб допомогти учням повторити й систематизувати знання шкільного курсу хімії.

Досвід показує, що оволодіння базовими знаннями з хімії для багатьох учнів є нелегким випробуванням. Значний обсяг наукової інформації, необхідність оперувати понятійним матеріалом створюють деякий психологічний бар’єр. Для подолання невпевненості, зайвого хвилювання необхідно розвивати навички роботи з тестовими завданнями. У цьому вам допоможе цей посібник.

Автор: В.І. Гордієнко
Видавництво: ПЕТ
Рік видання: 2017
Кількість сторінок: 320
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 3 mb
Мова: українська

Пропонований курс підготовки відповідає чинним програмам з хімії 7-11 класів, Програмі для проведення зовнішнього незалежного оцінювання з хімії у 2014 році, затвердженим Міністерством освіти і науки України.

Довідник містить теоретичний матеріал, практичну частину та тестові завдання, що відповідають чинним програмам із хімії. Після кожної теми розміщена добірка тестових завдань різного рівня складності, відповіді та розв’язання яких розміщено в розділі «Відповіді до тренувальних вправ». Це дозволяє використовувати посібник не тільки під час узагальнюючого повторення, а й у процесі вивчення кожної теми. Тестові завдання охоплюють весь навчальний матеріал, зазначений у програмах 7-11 класів та програми вступних іспитів із хімії.

У посібнику викладені теоретичні основи трьох розділів хімії: загальної, неорганічної та органічної. Приділена увага сучасному викладу основних понять та законів хімії, наведені пояснення хімічних властивостей елементів і речовин з точки зору електронної будови атомів, докладно розглядається вплив функціональних груп на електронну будову та властивості органічних речовин. Подаються відомості про способи добування речовин та галузі їх використання. Теоретичний матеріал для зручності розміщений у порівняльних таблицях.

Довідник складається з чотирьох розділів, відповідно до програми ЗНО, які у свою чергу поділяються на блоки теоретичного матеріалу й тестових завдань. Формати тренувальних тестових завдань відповідають форматам завдань, що використовують у тестах для ДПА і ЗНО.

Теоретичний матеріал допоможе ліквідувати прогалини в знаннях, тренувальні тестові завдання — перевірити, чи добре учні засвоїли матеріал теми.

Для набуття навичок розв’язування розрахункових задач у четвертому розділі посібника наведено зразки розв’язування задач різних типів. Приклади підібрані за принципом від простого до складного, щоб були зрозумілі загальні методичні принципи їх розв’язання. Розгдлядаються задачі з використанням основних понять і законів хімії, задачі на розрахунки за фомулами, на знаходження масової частки виходу продукту реакції, на «надлишок», на визначення кількісного складу розчину тощо. Уміння розв’язувати задачі дуже важливе під час вивчення хімії, адже розвиває творчі здібності та навички використання теоретичних знань.

П’ятий розділ посібника містить п’ять варіантів узагальнювальних тестів у форматі ЗНО. Вони є аналогами сертифікаційних тестів. Виконавши їх, ви збагатите свої знання, навчитесь раціонально й економно розподіляти час, подолаєте психологічний бар’єр страху перед майбутніми випускними іспитами в школі та вступними іспитами до вищих навчальних закладів. Відповіді до тестових завдань подані в кінці посібника, використовуються для самоперевірки учнями результатів своєї роботи над тестами.

Наприкінці видання розміщено додатки, список рекомендованої літератури, предметний покажчик.

Посібник призначений для учнів 11 класів, для випускників попередніх років, для вчителів хімії.

You May Also Like