Тренувальні тестові завдання з української мови довідковий матеріал підготовка до ЗНО 2017 (Н.А. Антонюк)

Скачати файл Скачати файл (джерело №2)

Уміння послуговуватися тестами як засобом засвоєння та перевірки лінгвістичних знань набуло особливої актуальності з упровадженням тематичних атестацій і зовнішнього незалежного оцінювання.

Пропонований посібник призначений для підготовки учнів 10-11 класів, студентів ВНЗ І—II рівнів акредитації, які отримують базову середню освіту, до зовнішнього незалежного оцінювання, державної підсумкової атестації, для тренувальної роботи з метою якісного оволодіння програмовим матеріалом з української мови.

Автор: Н.А. Антонюк
Видавництво: Грамота
Рік видання: 2017
Кількість сторінок: 216
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 20 mb
Мова: українська

Структура посібника включає такі складники:

тестові завдання за темами;
узагальнювальні тести;
завдання на встановлення відповідності;
тест у форматі ЗНО;
завдання для читання й розуміння тексту;
блоки теоретичного матеріалу;
методичні настанови щодо написання власного висловлення;
класифікацію типових мовленнєвих помилок;
критерії оцінювання змісту та мовного оформлення висловлення;
правильні відповіді для контролю виконання завдань.
Тести мають різний рівень складності, передбачають здійснення відповідних аналітичних операцій, зокрема аналізу мовних явищ, їх класифікацію, групування, виявлення диференційних ознак, визначення правильності тверджень тощо.

Для ґрунтовного повторення теоретичного матеріалу під час практичної роботи з тестами в довідковій частині посібника подано схеми, таблиці, алгоритми, словнички, коментарі щодо складних випадків аналізу мовних явищ, які допоможуть попередити типові помилки.

Як свідчить досвід, значні труднощі у випускників викликає написання власного висловлення. З метою дієвої допомоги учням, студентам, а також педагогам в організації роботи над творчим завданням уміщено поради щодо написання висловлення, класифікацію типових помилок, критерії оцінювання змісту та мовного оформлення власного висловлення, зразок творчої роботи. Для полегшення перевірки знань подано ключі для тестових завдань.

Структура посібника дозволяє користуватися ним як самостійно, так і на заняттях, зокрема під час формування вмінь і навичок, підготовки до тематичного чи рубіжного контролю знань, оскільки система завдань дає змогу перевірити й оцінити засвоєння учнями (студентами) теоретичного матеріалу за програмою загалом.

Навчальний посібник має універсальний характер і буде корисним учителям для поурочної роботи чи складання тестових завдань; педагогам-репетиторам для кваліфікованої підготовки випускників.

You May Also Like