Українська мова. Комплексна підготовка до ЗНО 2016. Поглиблений та базовий рівні

Скачати файл Скачати файл (джерело №2)

Посібник призначений для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання та ДПА з української мови (поглиблений та базовий рівні). Він складений відповідно до чинної програми з української мови для середньої загальноосвітньої школи та програми ЗНО. Для старшокласників, вступників до вищих навчальних закладів, учителів та всіх, хто цікавиться українською мовою.

Автор: О. Білецька
Видавництво: Підручники і посібники
Рік видання: 2015
Кількість сторінок: 528
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 18.6 mb
Мова: українська

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА.. 3

УКРАЇНСЬКА МОВА. ТЕОРІЯ ТА ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ4

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ.. 4

§ 1. Фонетика. Голосні й приголосні звуки. Приголосні тверді і м’які, дзвінкі й глухі.Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв.Звукове значення букв Орфоепія. 4

§ 2. Склад. Складоподіл. Правила переносу слів. 27

§ 3. Наголос. Наголошені й ненаголошені склади. 34

§ 4. Уподібнення приголосних. 38

§ 5. Спрощення груп приголосних. 41

§ 6. Чергування голосних звуків. 45

§ 7. Чергування у — в, і — й. 51

§ 8. Зміни приголосних при словотворенні та формотворенні55

§ 9. Правопис ненаголошених ьойо. 64

§ 11. Вживання знака м’якшення. 66

§ 12. Вживання апострофа. 70

§ 13. Подвоєння букв на позначення подвоєних звуків внаслідок збігута подовжених приголосних звуків. 74

§ 14. Подвоєння букв у словах іншомовного походження. 79

§ 15. Правопис префіксів. 82

§ 16. Правопис суфіксів. 88

§ 17. Правопис слів іншомовного походження. 92

§ 18. Уживання великої літери у власних назвах. 97

§ 19. Правопис складних слів. 105

ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГІЯ.. 113

§ 20. Лексикологія. Ознаки слова як мовної одиниці. Лексичне значення слова. 113

§ 21. Багатозначні й однозначні слова. Пряме та переносне значення слова. 113

§ 22. Омоніми. Синоніми. Антоніми. 114

§ 23. Лексика української мови за походженням. Власне українська лексика.Лексичні запозичення з інших мов. 116

§ 24. Загальновживані слова. Професійна, діалектна, розмовна лексика. Терміни. 118

§ 25. Лексика української мови з погляду активного й пасивного вживання.Застарілі й нові слова (неологізми)119

§ 26. Нейтральна й емоційно забарвлена лексика. 120

§ 27. Фразеологія. Поняття про стійкі сполуки слів і вирази. Фразеологізми.Приказки, прислів’я, афоризми. 142

БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР. 157

§ 28. Будова слова. Основа слова й закінчення.Значущі частини слова: корінь, префікс, суфікс, закінчення. 157

§ 29. Словотвір. § 43. Синтаксис. Словосполучення й речення як основні одиниці синтаксису. Підрядний
і сурядний зв’язок між словами й частинами складного речення. Словосполучення. 314

§ 44. Поняття про речення. Класифікація речень. Просте речення. 319

§ 45. Спілкування та мовлення. Поняття
про текст. 453

ВЛАСНЕ ВИСЛОВЛЕННЯ

Зразки власних висловлень. 484

ЗАВДАННЯ З КОРОТКОЮ ВІДПОВІДДЮ

Відповіді до Демонстраційногой варіанту сертифікаційної роботи Використана література. 523

You May Also Like

One thought on “Українська мова. Комплексна підготовка до ЗНО 2016. Поглиблений та базовий рівні

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.