Українська мова. Комплексна видання для підготовки до ЗНО і ДПА 2016. Базовий рівень

Скачати файл Скачати файл (джерело №2)

Посібник призначений для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання та ДПА з української мови (базовий рівень). Він складений відповідно до чинної програми з української мови для середньої загальноосвітньої школи та програми ЗНО. Для старшокласників, вступників до вищих навчальних закладів, учителів та всіх, хто цікавиться українською мовою.

Автор: О. Білецька
Видавництво: Підручники і посібники
Рік видання: 2015
Кількість сторінок: 320
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 22.6 mb
Мова: українська

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА ……………………………………………………………………………………………………………………. 2

УКРАЇНСЬКА МОВА

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§ 2. Склад. Складоподіл. Правила переносу слів ……………………………………………………………………………………………….. 20

§ 4. Уподібнення приголосних ………………………………………………………………………………………………………………………………. 28

§ 6. Чергування голосних звуків ……………………………………………………………………………………………………………………………. 33

§ 8. Зміни приголосних при словотворенні та формотворенні …………………………………………………………………………… 38

§ 10. Буквосполученя ьо, йо ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 44

§ 12. Вживання апострофа ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 48

§ 14. Подвоєння букв у словах іншомовного походження …………………………………………………………………………………. 54

§ 16. Правопис суфіксів ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 58

§ 18. Уживання великої літери у власних назвах ………………………………………………………………………………………………… 64

§ 20. Лексикологія. Ознаки слова як мовної одиниці. Лексичне значення слова ……………………………………………… 76

§ 22. Омоніми. Синоніми. Антоніми ………………………………………………………………………………………………………………………. 77

§ 24. Загальновживані слова. Професійна, діалектна, розмовна лексика. Терміни …………………………………………. 79

§ 26. Нейтральна й емоційно забарвлена лексика ……………………………………………………………………………………………… 81

§ 28. Будова слова. Основа слова й закінчення. Значущі частини слова: корінь, префікс, суфікс, закінчення 108

§ 30. Морфологія. Іменник як частина мови ………………………………………………………………………………………………………. 117

§ 32. Числівник як частина мови …………………………………………………………………………………………………………………………. 148

§ 34. Дієслово як частина мови …………………………………………………………………………………………………………………………… 165

§ 36. Дієприслівник як особлива форма дієслова ……………………………………………………………………………………………… 190

§ 38. Прийменник як службова частина мови ……………………………………………………………………………………………………. 197

§ 40. Частка як службова частина мови …………………………………………………………………………………………………………….. 206

§ 42. Вигук як частина мови ………………………………………………………………………………………………………………………………… 212

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

§ 44. Поняття про речення. Класифікація речень. Просте речення ………………………………………………………………….. 219

§ 46. Тире між підметом і присудком ………………………………………………………………………………………………………………….. 233

§ 48. Порівняльний зворот. Функції порівняльного звороту в реченні …………………………………………………………….. 242

§ 50. Речення з однорідними членами ………………………………………………………………………………………………………………… 249

§ 52. Речення зі звертанням. Звертання непоширені й поширені ……………………………………………………………………… 257

§ 54. Речення з відокремленими членами …………………………………………………………………………………………………………… 260

§ 56. Складносурядне речення ……………………………………………………………………………………………………………………………. 270

§ 58. Складнопідрядне речення з кількома підрядними частинами ………………………………………………………………… 278

§ 60. Складне речення з різними типами зв’язку ……………………………………………………………………………………………….. 291

§ 62. Поняття про культуру мовлення ………………………………………………………………………………………………………………… 300

ВЛАСНЕ ВИСЛОВЛЕННЯ ……………………………………………………………………………………………. 337

Використана література

You May Also Like

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.