Українська мова та література. Довідник завдань в тестовій формі (1 частина), (О.М. Авраменко) ЗНО 2016

Скачати файл Скачати файл (джерело №2)

авраменко 2016 1чПосібник укладено відповідно до чинних програм з української мови та літератури для середніх загальноосвітніх навчальних закладів і програми ЗНО-2016.

Видання призначене для якісної підготовки школярів до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури. Матеріал посібника також можуть використовувати вчителі під час проведення уроків для навчального тестування й контрольних робіт.

Автор: О.М. Авраменко, М.Б. Блажко
Видавництво: Грамота
Рік видання: 2015
Кількість сторінок: 560
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 49.19 mb
Мова: українська

Довідник українська мова та література ЗНО 2016. Завдання в тестовій формі 1-ша частина.

Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах комісією з української мови Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (Лист ІІТЗО від 02.11.2012 р. № 14.1/12-Г-315)

Посібник прорецензовано в Українському центрі оцінювання якості освіти

Рецензенти:

С. Я. Ермоленко, член-кореспондент Національної академії наук України, завідувач відділу стилістики та культури мови Інституту української мови НАН України, професор, доктор філологічних наук;

К. В. Таранік-Ткачук, головний спеціаліст департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України, кандидат педагогічних наук;

Н. В. Михайлова, викладач ліцею «Наукова зміна» м. Києва, учитель-методист; |

В. Ф. Чукіна, заслужений учитель України.

Українська мова та література: Довідник. Завдання в тестовій формі: І ч. / О. М. Авраменко, М. Б. Блажко. — 5-те видання; змінене й доповнене. — К.: Грамота, 2015. — 560 с.

Збірник містить теоретичний матеріал, а також завдання в тестовій формі різного рівня складності з української мови та літератури.

 

ЗМІСТ

Від авторів ………………………………………………………….З

Програма зовнішнього незалежного оцінювання………………………………..4

Фонетика …………………………………………………………………………..13

Лексикологія ……………………………………………………………………..25

Фразеологія…………………………………………………………………………37

Будова слова. Словотвір…………………………………………………………….42

Морфологія………………………………………………………………………….49

Іменник ……………………………………………………………………………..49

Прикметник……………………………………………………………………………..70

Числівник……………………………………………………………………………….81

Займенник………………………………………………………………………………90

Дієслово………………………………………………………………………………..97

Дієприкметник …………………………………………………………………….102

Дієприслівник…………………………………………………………………….103

Прислівник…………………………………………………………………………..122

Службові частини мови та вигук …………………………………………………..131

Прийменник ………………………………………………………………………….131

Сполучник ………………………………………………………………………….133

Частка ………………………………………………………………………………..135

Вигук ………………………………………………………………………………… 137

Загальна морфологія ………………………………………………………………..143

Синтаксис. Пунктуація ………………………………………………………………146

Словосполучення………………………………………………………………………146

Головні члени речення………………………………………………………………..149

Другорядні члени речення ……………………………………………………………154

Класифікація речень ………………………………………………………………….160

Односкладні речення ………………………………………………………………….165

Ускладнене речення …………………………………………………………………… 159

Складне речення…………………………… ………………………………………… 213

Пряма мова …………………………………………………………………………… 243

Цитата ………………………………………………………………………………….244

Стилістика. Розвиток мовлення………………………………………………………..249

Орфографія ………………………………………………………………………………257

Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні е,и, о …………………….. 257

Спрощення в групах приголосних …………………………………………………….. 262

Зміни приголосних за творення слів ………………………………………………………. 266

М’який знак (знак м’якшення) ……………………………………………………………. 270

Сполучення йо, ьо ……………………………………………………………………………. 271

Апостроф …………………………………………………………………………………… 276

Подвоєння літер……………………………………………………………………………… 281

Правопис префіксів………………………………………………………………………….. 288

Велика літера та лапки у власних назвах …………………………………………………. 293

Написання слів іншомовного походження…………………………………………………… 301

Основні правила переносу слів з рядка в рядок………………………………………….. 310

Написання складних слів разом та через дефіс ……………………………………………. 312

Правопис не з різними частинами мови ……………………………………………….. …… 319

Уживанняу-в, і-й……………………………………………………………………………. 325

Власне висловлення (розвиток мовлення) …………………………………………. 330

Словник найуживаніших фразеологізмів…………………………………………. 339

9 клас

Усна народна творчість………………………………………………………………….350

Давня українська література……………………………………………………………360

Григорій Сковорода………………………………………………………………………….364

Література кінця XVIII — початку XX ……………………………………………………..369

Іван Котляревський………………………………………………………………………….369

Григорій Квітка-Основ’яненко ……………………………………………………………..379

Тарас Шевченко…………………………………………………………………………………385

Пантелеймон Куліш …………………………………………………………………………..404

11 клас

Микола Вороний ……………………………………………………………………………466

Олександр Олесь ………………………………………………………………………..467

Павло Тичина ………………………………………………………………………….. 468

Максим Рильський ………………………………………………………………………. 471

Микола Зеров ……………………………………………………………………………..472

Володимир Сосюра………………………………………………………………………….473

Богдан-Ігор Антонич……………………………………………………………………………474

Микола Хвильовий……………………………………………………………………………… 479

Юрій Яновський…………………………………………………………………………………..484

Валер’ян Підмогильний……………………………………………………………………….. 488

Остап Вишня ………………………………………………………………………………………495

Микола Куліш………………………………………………………………………………………… 501

Олександр Довженко ……………………………………………………………………………… 506

Андрій Малишко ……………………………………………………………………………………. 511

Василь Симоненко…………………………………………………………………………………… 512

Василь Стус …………………………………………………………………………………………. 514

Іван Драч…………………………………………………………………………………………….. 515

Євген Маланюк……………………………………………………………………………………… 516

Ліна Костенко………………………………………………………………………………………… 522

Олесь Гончар…………………………………………………………………………………………531

Григір Тютюнник……………………………………………………………………………………….535

Іван Багряний …………………………………………………………………………………………..538

ВІДПОВІДІ

Українська мова ………………………………………………………………………………….546

Українська література …………………………………………………………………………..552

You May Also Like

5 thoughts on “Українська мова та література. Довідник завдань в тестовій формі (1 частина), (О.М. Авраменко) ЗНО 2016

  1. Під кожним завданням у тестах з української мови та літератури ви знайдете посилання на опис правильного виконання завдання та схему його оцінювання.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.